Flere end +25.000 danskere køber allerede deres læsebriller online

DET VIL JEG OGSÅ

Solbriller

Nyt solskinnet - også mens du lese

Solbriller

Nyt solskinnet - også mens du lese

LINSEKATEGORI 3

Ideell beskyttelse for sommeren

UV400

CE krevde beskyttelse

RAMMER AV HØY KVALITET

Laget av utvalgte materialer

RAMMER AV HØY KVALITET

Laget av utvalgte materialer

UV400

CE krevde beskyttelse

LINSEKATEGORI 3

Ideell beskyttelse for sommeren

Solbriller

Nyt solskinnet - også mens du lese

Solbriller

Nyt solskinnet - også mens du lese

RAMMER AV HØY KVALITET

Laget av utvalgte materialer

UV400

CE krevde beskyttelse

LINSEKATEGORI 3

Ideell beskyttelse for sommeren

Flere end +25.000 danskere køber allerede deres læsebriller online

DET VIL JEG OGSÅ

Flere end +25.000 danskere køber allerede deres læsebriller online

DET VIL JEG OGSÅ

Flere end +25.000 danskere køber allerede deres læsebriller online

DET VIL JEG OGSÅ

Veiledning og inspirasjon

How does UV hurt our eyes?


Some people view sunglasses only as a fashion accessory and part of their visual expression, but not everyone knows that the right sunglasses can also help us to maintain a healthy eyesight since they are protecting us from the harmful rays of the sun. But how does it work?

How does UV hurt our eyes?


Some people view sunglasses only as a fashion accessory and part of their visual expression, but not everyone knows that the right sunglasses can also help us to maintain a healthy eyesight since they are protecting us from the harmful rays of the sun. But how does it work?

Hvordan gjør solstråler og UV vondt i øynene våre?


Vissa mennesker ser solglasögon bare som en modetillbehör og en del av deres uttrykk, menn ikke alle veterinærer til rettferdige solglasögon og kan hjälpa oss til det opprinnelige hjem og helsosam synt de skyddere oss mot de skadelige solstrålarna. Hur fungerar det? Les mer for å ta reda på det!