Indikatorisk synstest for lesebriller

Vi har laget en forenklet synstest for å hjelpe deg med å finne den styrken du trenger når du kjøper lesebriller. For å få et riktig resultat, bør du sitte 40 cm unna dataskjermen - det er omtrent samme avstand som når du leser en bok.

Les setningene under. Når du når den minste setningen du kan lese relativt tydelig, kan du avlese hvilken styrke du trenger i den høyre kolonnen.

Hvis du står i tvil mellom to styrker bør du velge den minste.

SetningStyrkeAlder*

Hvis du kan lese dette uttrykket klart, trenger du ikke å lese briller.

0 <35 år*

Hvis dette er første linjen du kan lese ganske klart, bruk denne styrken

+1.0 35-45 år*

Hvis dette er første linjen du kan lese ganske klart, bruk denne styrken

+1.5 45-50 år*

Hvis dette er første linjen du kan lese ganske klart, bruk denne styrken

+2.0 50-55 år*

Hvis dette er første linjen du kan lese ganske klart, bruk denne styrken

+2.5 55-60 år*

Hvis dette er første linjen du kan lese ganske klart, bruk denne styrken

+3.0 60-65 år*

Hvis dette er første linjen du kan lese ganske klart, bruk denne styrken

+3.5 +65 år*

*Alder: Når det gjelder generelt aldersrelatert lesestyrker, er vi nesten identiske og følger nesten alle de ovennevnte sammendragene.